indeks


indeks
indeks {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc indekssie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'alfabetyczny wykaz, spis nazwisk, haseł, terminów, tytułów, dzieł i in., występujących w danej książce (tekście), z podaniem numerów stron, na których występują, zamieszczany zazwyczaj na końcu danej pozycji książki (tekstu) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Indeks rzeczowy. Indeks osób. Przygotować, opracować indeks. Szukać czegoś w indeksie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'książeczka studenta, służąca do rejestrowania jego ocen z wykładów, ćwiczeń, egzaminów i in. oraz zaliczeń semestrów i lat studiów': {{/stl_7}}{{stl_10}}Złożyć indeks w sekretariacie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'w statystyce: miara w sposób syntetyczny określająca zmianę jakiejś wielkości w określonym czasie lub przestrzeni (najczęściej używana dla zobrazowania ewolucji zbioru jakichś wielkości) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Indeks giełdowy. <łac.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • indeks — ìndeks m <G mn ȉndēksā> DEFINICIJA 1. ono što upozorava (indicira) na što u razvoju ili u odnosu na što drugo 2. a. popis, sadržaj, registar imena, cijena i sl. b. popis mjesta (stranica, poglavlja) u nekom tekstu gdje se javljaju određene… …   Hrvatski jezični portal

  • ìndeks — m 〈G mn ı̏ndēksā〉 1. {{001f}}ono što upozorava (indicira) na što u razvoju ili u odnosu na što drugo 2. {{001f}}a. {{001f}}popis, sadržaj, registar imena, cijena i sl. b. {{001f}}popis mjesta (stranica, poglavlja) u nekom tekstu gdje se javljaju… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • índeks — a m (ȋ) 1. seznam knjig, katerih branje in širjenje prepoveduje oblast: cerkveni, državni indeks / dati, postaviti roman na indeks prepovedati ga brati in razširjati; knjiga je na indeksu prepovedano jo je brati in razširjati 2. seznam v knjigi… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • indeks — m IV, D. u, Ms. indekssie; lm M. y 1. «alfabetyczny spis tematów, terminów naukowych, nazwisk, miejscowości itp. omawianych, poruszanych lub przytoczonych w danym dziele, umieszczony zwykle na końcu tego dzieła, z podaniem stron, na których każdą …   Słownik języka polskiego

  • Indeks — Die Operation Indeks war eine Operation der Staatsanwaltschaft in Kroatien gegen Personen der Universität Zagreb, die am 18. und 19. September 2008 mit Hilfe der Sondereinheit USKOK (Ured za Suzbijanje Korupcije i Organiziranog Kriminaliteta… …   Deutsch Wikipedia

  • indeks — in|deks sb., et, er el. indeks, e(r)ne (i matematik og it også pl. indices) (fortegnelse, register; MATEMATIK tal el. bogstav der adskiller ensartede størrelser; statistisk forholdstal) …   Dansk ordbog

  • Indeks — Indhold(sliste), emneliste …   Danske encyklopædi

  • indeks — is., Fr. index 1) Dizin 2) Gösterge Fiyat indeksi. Geçim indeksi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • indeks — Być, znajdować się itp. na indeksie a) «o książce: figurować w spisie dzieł zakazanych»: Na 7500 tytułów będących na rynku około półtora tysiąca znajduje się na indeksie. Ekran 45/1988. b) «o człowieku: być usuniętym poza obręb życia oficjalnego… …   Słownik frazeologiczny

  • indeks — <lat.> 1. Bir şeyin adları yazılmış siyahısı; adlar siyahısı. Çıxmış kitabların indeksi. Malların indeksi. 2. iqtis. Hər hansı bir iqtisadi hadisənin ardıcıl dəyişmələrini faizlə ifadə edən rəqəm göstəricisi. Əmək məhsuldarlığı indeksi.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti